R.A.P.P.® Coaching

Analytische coaching met het R.A.P.P®  model

We hebben het allemaal. In ons leven willen we dingen anders aanpakken, maar het lukt niet. Soms zelfs keer op keer. Door middel van analytische coaching met behulp van het R.A.P.P®  model heeft u een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw onbewuste aansturende factoren. Hiermee boort u een diepere laag aan om  verandering aan te brengen in de patronen waar u telkens weer tegenaan loopt. De coaching geeft u de mogelijkheid om aan deze gevonden patronen te sleutelen.

Hoe werkt het?

Als gecertificeerd R.A.P.P.® consultant maak ik samen met u een persoonlijkheidsprofiel. Hiervoor maak ik gebruik van een speciaal ontworpen set met kaarten (beeldkaarten en tekstkaarten) waaruit u een keus maakt en een aantal aanvullende gesprekken. Tijdens deze gesprekken krijgt u inzicht in hoe verschillende processen op elkaar inwerken of elkaar tegenwerken.

De coaching.

De coaching vindt plaats op Analytische basis. Dat betekent dat de innerlijke drijfveren en blokkades centraal staan en niet het aanpassen van gedrag.  Door middel van de coaching wordt inzicht gegeven in onbewuste processen.   U krijgt helder waardoor u bepaalde patronen telkens weer tegenkomt.  Daarmee ontstaat ruimte voor het veranderen van het gedrag. Door bewustwording van het hoe en waarom van onbewust aangestuurd gedrag, heeft deze wijze van coaching een blijvend karakter.

Waar komt de R.A.P.P® vandaan?

De basis van het R.A.P.P® wordt gevormd door het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M. ®, dat ontwikkeld is door Dr. Harry A.J. Rump MEd. Het is gebaseerd op meer dan veertig jaar empirisch onderzoek met een groep van 3500+ personen en meer dan veertigduizend sessies. Bij R.A.P.P® is het C.O.M.® vertaald in een bord met acht beeldkaarten en 24 tekstkaarten. Waarbij het gaat het om het spel van de innerlijke krachten en de wisselwerking tussen verstandelijke overwegingen (de tekstkaarten) en intuïtieve drijfveren (de beeldkaarten).

In welke situaties kan het R.A.P.P.® ingezet worden?

R.A.P.P.® is bruikbaar voor diagnostische en therapeutische toepassingen Daar waar veel andere diagnostische middelen zicht geven op de buitenkant door uitgangspunten veelal te koppelen aan begrippen uit de DSM, geeft R.A.P.P.® zicht op de onbewuste persoonlijke aansturing van binnenuit. Het neemt de beleving van de cliënt als uitgangspunt om te komen tot diagnostische aanwijzingen. R.A.P.P..® wordt met veel succes gebruikt voor het vaststellen van het psychologische profiel, voor het ophelderen van thema’s in psychotherapie.

Kosten

Omdat coaching op basis van de R.A.P.P. ® het noodzakelijk maakt om een bepaald proces samen te doorlopen, is dit af te nemen in een pakket zoals hieronder omschreven.

  • Intake
  • R.A.P.P. ®
  • Uitvragen (2,5 uur)
  • Coachsessie (8 maal)

Kosten voor dit pakket bedraagt € 1150,-.

Mocht er behoefte zijn aan aanvullende gesprekken, dan wordt hiervoor € 95,- per sessie gerekend.

Voor zowel voor particulieren als voor een bedrijf die deze coaching inzet, ben ik verplicht om 21% BTW te rekenen. Dit is verwerkt in de bovenstaande tarieven.

Mocht er vanuit een bedrijf, het UWV of anderszins behoefte zijn aan een schriftelijke rapportage, dan zijn hier meerkosten aan verbonden. Hierover worden dan aanvullende afspraken gemaakt. Hierbij merk ik op dat de cliënt hierbij altijd leidend is over de mate van openheid. Er wordt daarom uitsluitend gerapporteerd met schriftelijke toestemming van de cliënt.