De therapie

Wat kun je verwachten?

De therapie begint met een intakegesprek waarbij ik samen met jou ga kijken naar de vraag waarmee je binnenkomt en jouw levensgeschiedenis. We bepalen samen het thema waaraan gewerkt wordt en na hoeveel gesprekken we gaan evalueren.

Bij het evaluatiegesprek kijken we samen terug naar het effect van de sessies die zijn geweest en kiezen of we doorgaan dan wel stoppen. Afhankelijk van de vraag kan een therapie kort- dan wel langdurend zijn. Gemiddeld zijn mensen 10 tot 20 sessies in behandeling. Bij eenvoudige vragen kan dat ook korter zijn.

De meest ideale frequentie voor de therapie is een keer per week. Bij meerdere keren per week verlies je het effect, en bij een langere tussenpoos kan de vaart er wat uit gaan. Wekelijks is echter niet voor iedereen haalbaar. Ik raad wel aan om niet minder dan eens per twee weken te doen.

In de therapie maak ik gebruik van diverse technieken. We kunnen aan de slag met het alledaagse leven, maar ook met dromen, tekeningen, beelden en fantasieën. Het is niet zo dat hoe kunstzinniger we werken des te beter de therapie werkt. Sterker nog: vaak zijn de tekeningen die met moeite tot stand komen, de grootste bron van informatie. Je hoeft dus zeker niet kunstzinnig te zijn om voor dieptepsychologie te kiezen!

Kosten

Een sessie van een uur kost €90,-. Deze therapie is voor particulieren vrijgesteld van BTW. Indien een bedrijf mij voor deze therapie inhuurt, ben ik BTW plichtig. Dan zijn de kosten €115,- per sessie van een uur inclusief BTW.

De factuur die je krijgt (wekelijks of tweewekelijks) dien je binnen 14 dagen te voldoen.

Voor vergoedingen kun je in bepaalde gevallen bij de ziektekostenverzekeraar terecht. Meer informatie hierover vind je op de contactpagina.

Klachten

Heb je een klacht over hoe de therapie verloopt? Als we daar niet samen uit komen, dan kun je een klacht indienen. Ik val voor de klachtenbehandeling onder de WKKGZ. De klacht kun je indienen via de beroepsvereniging de VIT. Volg hiervoor de volgende link: