Contact en vergoedingen

Spirited-heart is gehuisvest in Hengelo in het PortA1 kantorenpand dicht bij de snelweg, de Ikea en het van der Valk hotel. 

Adres

Demmersweg 36-12
7556 BN Hengelo

Afspraak

Een afspraak kan gemaakt voor gesprekken in de praktijk of op locatie. Voor huisbezoeken geldt: binnen een straal van 25 km gerekend vanaf de praktijk breng ik geen extra kosten in rekening. Voor de extra km daarbuiten geldt een vergoeding van €0,30 per km. Dit is inclusief BTW.

Vergoeding

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden de therapie (gedeeltelijk). Dit valt dan onder de noemer complementaire zorg uit het aanvullend pakket. Om te weten of ook jouw verzekeraar de kosten dekt, is het verstandig om dit bij hen na te vragen.

Om te kunnen vergoeden wil een ziektekosten verzekeraar weten bij welke beroepsvereniging een therapeut is aangesloten. In mijn geval zijn dit VIT licentienummer 860.22.A en de overkoepelende RBCZ.

Op de facturen die ik verstrek staan alle benodigde codes om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek of consult?

Bel: 06-12554092

of stuur een e-mail:

danielle@spirited-heart.nl

Klachten

Heb je een klacht over hoe de therapie verloopt? Als we daar niet samen uit komen, dan kun je een klacht indienen. Ik val voor de klachtenbehandeling onder de WKKGZ. De klacht kun je indienen via de beroepsvereniging VIT. Volg hiervoor de volgende link: