De therapeut

Daniëlle Hofte MSc

Als therapeut ben ik gefascineerd door mensen en het pad dat ze bewandelen. Er is een oneindige variatie in manieren van leven en zijn, met allemaal hun eigen kracht en kwetsbaarheid, waardoor de mens een voor mij nooit uitgeputte bron van inspiratie is. Voor ieder individu staat er zoveel aan mogelijkheden open dat ‘een oplossing voor allen’ afbreuk doet aan die variatie. Vanuit de fascinatie voor mensen werd me al snel duidelijk dat ik een helpend beroep wilde hebben. In eerste instantie heb ik dat vorm gegeven door de studie Toegepaste onderwijskunde. Ik was van mening dat er in ons onderwijssysteem zoveel mensen niet in staat worden gesteld om hun talenten tot ontplooiing te brengen, dat ik daar verandering in wilde aanbrengen.

Gaandeweg die studie werd me echter duidelijk dat het veranderen van systemen een langzaam en tijdrovende bezigheid is. Het levert veel meer op om direct met de mensen zelf aan de slag te gaan om te kijken hoe je als individu zo goed mogelijk je eigenheid tot uitdrukking kan brengen. Na drie jaar Toegepaste onderwijskunde veranderde ik dan ook van studie en ging ik de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening volgen. Mijn eerste baan was binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk, om een zo groot mogelijke variatie aan cliënten en problematiek te kunnen bedienen. Gedurende mijn loopbaan ben ik me gaan toeleggen op hulpverlening na seksueel geweld. Verwerking van deze trauma’s met daarmee het laten opbloeien van de mens die eronder geleden heeft raakte me diep. Het viel me op dat mensen die harde klappen hebben gehad, vaak hele mooie eigenschappen nog niet tot uitdrukking hadden gebracht. Het verwerken van deze trauma’s was tegelijkertijd het aanboren van bronnen die bijzonder waardevol bleken te zijn. Ik kreeg behoefte aan meer verdieping en ging opnieuw studeren.

De psychologie van Carl Jung trok me al tijdens mijn opleiding tot maatschappelijk werker. De mogelijkheden en de vrijheid tot ontplooiing van de mens in Jungs theorie sprak me bijzonder aan. Ik ging dan ook een vierjarige post-HBO opleiding volgen naast mijn werk om in 2001 af te studeren als Jungiaans Filosofisch therapeut. Tijdens mijn werk paste ik al elementen toe, en hier ontstond de droom om een eigen praktijk op te richten. Ik moest echter eerst nog een persoonlijke ontwikkelingsroute afleggen waarbij een emigratie naar Australië, moederschap en een scheiding me verrijkt met meer kennis over en meer begrip voor mezelf weer terugbrachten in Nederland.

De cirkel was rond en het was tijd om mijn droom de werkelijkheid in te trekken.

Ik heb een plek gecreëerd waarin ik tijd en ruimte vrijmaak om mensen bij te staan in hun individuatieproces. Worden wie je in wezen bent, met daarbij alle mooie en minder mooie kanten, je valkuilen en je talenten. Weer leren luisteren naar de stem van binnen, die richting geeft aan het eigen individuele leven. Het is een proces waar ik elke keer weer stil van wordt..

Ook mijn proces gaat uiteraard door. Ik had besloten om me verder te verdiepen in de Jungiaanse therapie. Terug op het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar ik in 2001 afstudeerde als Jungiaans Filosofisch therapeut, heb ik me de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot Jungiaans Analytisch therapeut. In juni 2016 met ik met succes afgestudeerd waarmee ik dus op dit moment zowel de filosofische stroming als de analytische stroming kan toepassen in mijn werk. In maart 2017 is mijn opleiding gewaardeerd met een MSc titel en mag ik mezelf JI dieptepsycholoog noemen.

Ik heb me aangesloten bij de beroepsvereniging de VIT om samen met andere Jungianen en dieptepsychologen het gedachtengoed van Carl Jung meer onder de aandacht te brengen, en om een goed kader te hebben van waaruit ik werk. Daarnaast ben ik ook aangesloten bij de RBCZ waarmee er meer mensen in aanmerking komen voor een vergoeding van de therapie.

Daarnaast heb ik me in de laatste jaren ook steeds meer toegelegd op hypnose. Dit is een techniek die de laatste jaren langzamerhand weer meer terugkomt. En terecht! Hypnose is een zachte maar doeltreffende  manier waarmee je de diepte in kunt gaan om daar problemen op te lossen. Het is bij uitstek geschikt voor het verwerken van trauma.