Privacy statement

Geldig vanaf 4 december 2019

UW PRIVACY BIJ BEHANDELING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Spirited-heart heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming: Dhr O. Nijeboer. Mocht u contact met hem op willen nemen, dan kan dat via: olaf.nijeboer@dataprotection.support

UW PRIVACY OP DEZE SITE

Er wordt in principe geen gebruik gemaakt van cookies. Omdat op deze site gebruik gemaakt wordt van modules van derden bestaat een kans dat bij een update alsnog cookies worden geplaatst. Dit controleer ik periodiek. Informatie en uitleg hierover kun je vinden op de pagina Cookies (EU). Hier kan je ook controleren of op dit moment alsnog een cookie wordt geplaatst. Dit wordt door een automatische scan up-to-date gehouden. U kunt dit altijd weigeren tenzij dit wordt aangegeven omdat het anders niet mogelijk is om gebruik te maken van deze site.

Er worden geen persoonsgegevens gevraagd op deze site. Om contact op te nemen kunt u de email link aanklikken. Er wordt dan een email geopend vanuit het email programma dat u gebruikt. Het juiste email adres wordt dan voor u ingevuld. Hierbij worden geen gegevens door mij opgeslagen.